Theateradviezen voor scholen

10 juni 2015

Wanneer scholen er voor kiezen om een toneelvoorstelling over zelfdoding aan te bieden, is het belangrijk dat er voldoende ondersteuning en omkadering voorzien wordt en dat dit steeds gekaderd wordt binnen het gezondheidsbeleid van de school. Jongeren zijn namelijk vatbaar voor eenzijdige beeldvorming, vooral met betrekking tot gevoelige onderwerpen binnen de geestelijke gezondheid. Om scholen hierbij te ondersteunen werd door een aantal partners de infofiche ‘Geestig gezond op de planken’ ontwikkeld. Download ook de 'Achtergrondtekst theateradviezen'.