Studiedag Gender en seksuele diversiteit in onderwijs, 31 mei 2013

31 mei 2013

Gender speelt in onderwijs op tal van manieren. In oktober 2012 ondertekenden de onderwijskoepels en de minister van Onderwijs en Gelijke Kansen Pascal Smet een gemeenschappelijke verklaring over een genderbewust en holebivriendelijk beleid op school. Met de studiedag op 31 mei reiken de onderwijskoepels in samenwerking met het departement Onderwijs en vorming inzichten en inspiratie aan voor de concretisering ervan in schoolbeleid en -praktijk. De studiedag is in de eerste plaats voor pedagogisch begeleiders en directies, al zijn ook lectoren in de lerarenopleidingen en leerkrachten welkom.

Meer info en inschrijven