Project: Flanders Fields Memorial Gardens

01 september 2013

Het VSKO werkt n.a. v. de herdenking van de eerste Wereldoorlog o.a. mee aan een initiatief van de Vlaamse regering ‘Flanders Fields Memorial Garden’

Het comité “The Gathering” heeft  het VSKO gevraagd  om deel te namen aan het project “Flanders’Fields Memorial Gardens” van de Vlaamse regering.

Het brede doel van het project is om wereldwijd “memorial gardens” te plaatsen om de herinnering te bewaren aan diegenen die in Flanders’Fields gevochten hebben en hun leven verloren hebben in “De Groote Oorlog”.

De eerste “Memorial garden” wordt ingehuldigd in 2014 in Londen op initiatief van “The Guards museum” en met de steun van de Vlaamse delegatie in Londen.

De “memorial garden” – getekend door Piet Blanckaert - zal bestaan uit een rechthoek- symbool van de velden in Vlaanderen -  met een cirkel – symbool van de opening in het dak van de Meense Poort waar duizenden poppies uitvallen. De cirkel als symbool  van eeuwig leven en de rechthoek als symbool van de dood.

In die cirkel worden jutezakken geplaatst met aarde verzameld op 65 begraafplaatsen  van Engelse soldaten in Vlaanderen en Wallonië  In deze zakken worden teksten opgenomen van jongeren  uit Vlaanderen en Engeland. Zij worden op een vergankelijk papier geschreven zodat de aarde -van het verleden- en de teksten-  van het heden- zich met elkaar mengen.

De bedoeling is dat op 11 november 2013 de jutezakken door Britse en Vlaamse jongeren in een plechtige ceremonie verzameld worden op een kanonwagen bij de Meense Poort te Ieper.

Op 11 november 2014 vinden de jutezakken dan hun plaats in de “Memorial Garden” in Londen in een plechtige ceremonie met de Britse en Vlaamse jongeren in aanwezigheid van de jongste leden van de Britse en Belgische koninklijke familie.

Om dit project tot stand te brengen doet het comité “The Gathering” een beroep op 65 scholen in Vlaanderen om een twinning project  op te zetten met een Britse school. De (leerling) ambassadeurs uit de Britse scholen en de (leerling)ambassadeurs uit de Vlaamse scholen nemen deel aan de ceremonie op 11 november.