Open Monumentendag

08 september 2013

Open Monumentendag Vlaanderen is het grootste cultureel eendagsevenement van Vlaanderen. Tijdens Open Monumentendag, de tweede zondag van september, staat het onroerend erfgoed in de kijker. Op zondag 8 september 2013 viert Open Monumentendag Vlaanderen haar 25ste verjaardag. 'Het beste van Open Monumentendag' staat dan centraal.

Open Monumentendag Vlaanderen is een initiatief van de Vlaamse Overheid, de provincies en de steden en gemeenten en gebeurt met de steun van verschillende commerciële partners. De coördinatie en dagelijkse werking van Open Monumentendag Vlaanderen worden verzorgd door Herita vzw, een organisatie die iedereen met een hart voor erfgoed samenbrengt en ondersteunt.

Open Monumentendag wil de bevolking en overheid in Vlaanderen sensibiliseren om collectief zorg te dragen voor het onroerend erfgoed en het roerend en immaterieel erfgoed dat er deel van uitmaakt. Zowel het bouwkundig, landschappelijk als archeologisch patrimonium maar ook varend, rijdend, rollend en vliegend erfgoed kan deel uitmaken van het programma.