Op onze gezondheid!

15 juni 2015

GoodPlanet Belgium leert sinds 1997 jongeren en volwassenen duurzaam leven. De vzw stelt nu aan lagere scholen voor zich voor 15 juli kandidaat te stellen voor een project om kinderen te helpen drinken ‘op hun gezondheid!’ Na inschrijving kan elke klas van de school gesensibiliseerd worden rond het thema hydratatie via een speelse en gevarieerde workshop! Meteen daarop volgt een reflectie met de kinderen en met het onderwijzend personeel rond mogelijke verbeteringen binnen de school om de hydratatie te bevorderen. GoodPlanet hoopt dat de school na dit project het nieuwe beleid rond hydratatie zal voortzetten. Het project wordt gesponsord door Spa. Lees hier meer.