Internationale Alfabetiseringsdag

08 september 2013

Internationale Alfabetiseringsdag 

De Verenigde Naties hebben 8 september uitgeroepen tot Internationale Alfabetiseringsdag. Wereldwijd zijn er 880 miljoen volwassenen analfabeet. Tweederde van hen is vrouw. Nog steeds genieten 113 miljoen kinderen geen enkele vorm van onderwijs. 
Ouders, die niet kunnen lezen en schrijven hebben grote moeite een normaal gezinsinkomen te verwerven. De kinderen moeten vaak al vroeg meehelpen, in het huishouden of met arbeid. Analfabetisme wordt op die manier een vicieuze cirkel. Om die cirkel te doorbreken zijn er over de hele wereld tal van scholingsprogramma’s om kinderen en volwassenen te leren lezen en schrijven en is de aanval op de kinderarbeid ingezet. In 1990 beloofden 150 landen tijdens de eerste Education For All (EFA) conferentie gratis basisonderwijs aan de wereld tegen het jaar 2000. Tien jaar later blijkt dat ze hun belofte niet zijn nagekomen. Tijdens de tweede EFA conferentie, het Wereld Onderwijs Forum in Dakar (Senegal) van 26 tot 28 april 2000, stelden 181 landen een nieuw actieplan op om het onderwijs wereldwijd te verbeteren en voor iedereen toegankelijk te maken.
De internationale alfabetiseringsdag is bedoeld om die problematiek op de agenda te krijgen.