Het Grote Fietsexamen

18 september 2013

De eindtermen veronderstellen dat kinderen op het einde van het zesde leerjaar klaar zijn om zich zelfstandig als fietser en als voetganger in het verkeer te kunnen verplaatsen. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) biedt je met het project Het Grote Fietsexamen een kant-en-klaar pakket met heel wat hulpmiddelen aan om zelf een fietsexamen te organiseren.