Draagvlakversterking voor projecten Wereldburgerschap

13 mei 2015

Draagvlakversterking voor projecten Wereldburgerschap

Kleur Bekennen wil scholen stimuleren om kwaliteitsvolle projecten en activiteiten te realiseren met betrekking tot  wereldburgerschapseducatie (WBE). Er zijn de voorbije jaren heel wat scholen geweest die kwaliteitsvolle projecten hebben op gezet rond WBE. Wel merken we dat WBEprojecten te vaak worden getrokken door één of enkele leerkrachten en soms de slagkracht ontbreekt om nieuwe pistes uit te werken. Daarom willen we scholen aanmoedigen om op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden om hun werking omtrent WBE te versterken.

Voor de volgende twee schooljaren (2015-2016 en 2016-2017) zal onze focus dan ook draagvlakversterking zijn. Met een sterk draagvlak WBE op school is de kans groter dat WBE een structureel gegeven is op school én WBE gedragen wordt door het hele schoolteam. Meer informatie vindt u hier.