Bekijk met je leerlingen de wereld door een waterbril

10 juni 2014

Water is vanzelfsprekend voor ons, maar niet voor iedereen. Join For Water helpt leraren te werken rond een duurzaam, rechtvaardig en participatief waterbeheer. Je vindt op de website een ruim aanbod aan lespakketten en workshops, te ontlenen beeldmateriaal, een digitaal aanbod en actiemodellen om actief mee aan de slag te gaan. Allemaal rond het thema water in de wereld.