Verkeer

Om op een veilige manier aan het steeds drukker wordende verkeer deel te nemen is theoretische uitleg over verkeersborden en –regels niet voldoende. Kinderen zouden doorlopend ook op de speelplaats en waar mogelijk op de weg moeten kunnen leren zich zelfstandig en veilig te gedragen. Bovendien moeten ze de grenzen en mogelijkheden van mobiliteit en milieuvriendelijk woon – schoolverkeer leren kennen. De toename van het verkeer heeft onmiskenbaar zijn weerslag op de duurzame ontwikkeling van onze aarde. Verkeer, hiermee wordt verkeer- en mobiliteitseducatie bedoeld, verdient daarom aandacht van de kleuterklas tot aan het einde van het middelbaar onderwijs. 

Vertegenwoordiging VSKO in fora over Verkeerseducatie

Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV)

Samenwerkingsovereenkomst VSKO-VSV