Publicatie: Sociale stage, leren zich belangeloos inzetten

Heel wat scholen scheppen voor hun leerlingen vele mogelijkheden om zich in te zetten voor de maatschappij. In deze publicatie focussen we ons op de belangeloze inzet van leerlingen voor diegenen die hulp nodig hebben of vragen (ouderen, anders validen, kansarmen …). In het basisonderwijs zal hierbij de ontmoeting centraal staan terwijl in het secundair onderwijs de belangeloze inzet meer gewicht krijgt. Voor het voorgaande fenomeen gebruiken we de term ‘sociale stage’.

De publicatie wil beginnende scholen op weg helpen én scholen die al bezig zijn motiveren. Hiertoe worden tips, suggesties en voorbeelden uit de praktijk gegeven.

In het eerste deel leest u waarom een sociale stage thuishoort in een katholieke school en hoe ze gerealiseerd kan worden vanuit het eigen opvoedingsproject. Er is ook aandacht voor het juridische aspect.

Het tweede deel geeft aandachtspunten voor goede praktijk die gebaseerd zijn op interviews met scholen, een bevraging van de ontvangende sector en op literatuur.

Sociale stage: leren zich belangeloos inzetten