Profit

Bij duurzame ontwikkeling gaat het niet om het boeken van winst in één dimensie zonder dat er rekening wordt gehouden met de andere dimensies – of er zelfs afbreuk aan wordt gedaan. Het gaat juist om een voortdurend zoeken naar een synergie tussen die verschillende dimensies.

Voor een duurzame economische ontwikkeling is het absoluut noodzakelijk rekening te houden met de ecologische dimensie: het in stand houden van kwaliteit van natuur en milieu, van ecologische functies, diversiteit en productiviteit. Aan de andere kant is het voor ecologische duurzaamheid op langere termijn noodzakelijk dat processen sociaal rechtvaardig en economisch haalbaar zijn. Economische duurzaamheid vereist dat de sociale dimensie tot zijn recht komt, en de ecologische wordt gehandhaafd.

Het is tijd om onze nood op korte termijn aan water, voedsel en gezondheid te koppelen aan langetermijnstrategieën om sociaal kapitaal op te bouwen. Om oplossingen te ontdekken die geen ongewenste consequenties met zich meebrengen, zoals de hogere voedselprijs door het gebruik van maïs voor biobrandstoffen of bioplastic. Of het gebruik van palmolie voor milieuvriendelijke zepen, waardoor enorme stukken regenwoud voor de bijl gaan en de habitat van de orang-oetan verdwijnt.