Planet

Milieu-educatie als aspect van duurzame ontwikkeling (cfr. planet) staat voor het organiseren van leersituaties met betrekking tot milieu en het daarin vergroten van inzicht en betrokkenheid bij ecologische verbanden en processen die kansen bieden de omgeving te verbeteren. Daarbij wordt aandacht geschonken aan mogelijkheden om opgedane kennis in het dagelijkse leven toe te passen.

Veel scholen kiezen ervoor om in het MOS-project van LNE te stappen. Mos groeit niet alleen tussen de stenen, maar ook in de scholen! MOS staat voor Milieuzorg Op School Een milieuzorgsysteem op school is een geheel van maatregelen en acties waaraan iedereen meewerkt om de school milieuvriendelijker te maken. Kinderen en jongeren werken samen met hun leerkrachten, directie en schoolpersoneel dit milieuzorgsysteem uit op maat van de school. MOS biedt hiervoor educatieve en praktische ondersteuning. De concrete invulling van MOS bepaalt de school zelf.

Voor algemene informatie over milieueducatie kunt u terecht bij Els De Smet els.desmet@vsko.be

Voor meer informatie over wereldoriëntatie in het BaO kunt u terecht bij hilde.hendrickx@vsko.be

Voor meer informatie over wetenschappen in het SO kunt u terecht bij emile.claeys@vsko.be

Vertegenwoordigingswerk

De DVT vertegenwoordigt het VSKO met betrekking tot dit thema in:

  • Begeleidingscommissie MOS van het Departement LNE
  • Stuurgroep TWOL-analyse MOS door EDUBRON
  • PWC NME Minaraad
  • NME-platform van het Departement LNE

 

Interessante links

Meer info over MOS: http://www.lne.be/doelgroepen/onderwijs/mos