People

Als in het kader van Duurzame Ontwikkeling gesproken wordt over People – de eerste P – dan wordt daarmee solidariteit met (kansarmen in)de hele wereld bedoeld zodat armoede en onrecht niet meer bestaan en welvaart binnen de grenzen van de natuurlijke rijkdommen van de aarde gegarandeerd wordt. Daarover vindt u hier verder informatie. Er komen thema’s aan bod als mensenrechten en menselijke waardigheid versus planetaire rechten en sociale rechtvaardigheid (gelijke verdeling van beschikbare middelen) maar binnen de ecologische grenzen.

Gezondheid hoort ook in dit thema thuis maar heeft op de webpagina van DVT een eigen rubriek.

Vertegenwoordigingswerk voor dit thema binnen onze dienst situeert zich vooral binnen het thema ‘sociale rechtvaardigheid'.

  • Algemene vergadering Broederlijk Delen
  • Algemene vergadering Studio Globo
  • Algemene vergadering VVOB
  • Werkgroep Kinderen Jongeren Solidariteit van Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede