Over DVT

De Dienst Vakoverschrijdende Thema’s volgt een aantal maatschappelijke thema’s op die:

 • relevant zijn of zullen zijn voor het onderwijs,
 • niet enkel in een vak- of leergebied te vatten zijn,
 • breed genoeg zijn om alle onderwijsniveaus te beroeren (2,5 tot 18 jaar).

Onze dienst richt zich vooral op de volgende doelgroepen:

 • Pedagogische begeleiders,
 • Verbonden en diensten VSKO
 • De verschillende onderwijsniveaus.

We focussen ons op volgende thema’s:

De dienst heeft een drievoudige opdracht:

 • Ondersteuning  van het beleid van het VSKO voor bovenvermelde thema’s:  advies, visieontwikkeling, standpunten voorbereiden, coördinatie van thema-gebonden werkgroepen, onderzoek opvolgen …
 • Vertegenwoordiging: representatie van het VSKO m.b.t. bepaalde thema’s in middenveldorganisaties, officiële beleidsorganisaties en ministeries.
 • Pedagogisch-didactische ondersteuning: verspreiden van informatie, organiseren van vorming …

Lees ook

 • De Dienst Vakoverschrijdende Thema’s baseert zich voor haar werking op een aantal referentiekaders

 • Er worden heel wat educatieve pakketten over diverse thema’s aan de scholen aangeboden. Daarnaast zijn er ook heel wat scholen en organisaties die een educatief aanbod (pakket, project, thema, ..) wensen uit te werken. In het kader van de kwaliteitsbewaking is het nuttig dat een school en/of organisatie enerzijds bestaand educatief aanbod onder de loep kan nemen aan de hand van een aantal indicatoren. Deze indicatoren kunnen anderzijds ook inspirerend en richtinggevend zijn bij nog te ontwikkelen educatief aanbod.

 • Vorming is meer dan het bijbrengen van vakspecifieke kennis en vaardigheden. Processen, aanpakwijzen en attitudes moeten ontwikkeld worden, zodat leerlingen meer zelfstandig nieuwe kennis en vaardigheden kunnen verwerven en problemen kunnen oplossen. Deze processen, aanpakwijzen en attitudes dienen niet alleen ter ondersteuning van het leren op school, maar vooral om effectief te kunnen leren in om het even welke leersituatie, ook buiten de school en in het latere leven. Die visie op “leren leren” steunt op de opvatting dat leren een actief, constructief en dynamisch proces is.

  Voor algemene informatie over het thema "leren leren" kunt u terecht bij Els De Smet en Monique De Visscher 

  Voor meer informatie over “leren leren” in het BaO kunt u terecht bij Ria De Sadeleer