Leren leren

Vorming is meer dan het bijbrengen van vakspecifieke kennis en vaardigheden. Processen, aanpakwijzen en attitudes moeten ontwikkeld worden, zodat leerlingen meer zelfstandig nieuwe kennis en vaardigheden kunnen verwerven en problemen kunnen oplossen. Deze processen, aanpakwijzen en attitudes dienen niet alleen ter ondersteuning van het leren op school, maar vooral om effectief te kunnen leren in om het even welke leersituatie, ook buiten de school en in het latere leven. Die visie op “leren leren” steunt op de opvatting dat leren een actief, constructief en dynamisch proces is.

Voor algemene informatie over het thema "leren leren" kunt u terecht bij Els De Smet en Monique De Visscher 

Voor meer informatie over “leren leren” in het BaO kunt u terecht bij Ria De Sadeleer 

Publicatie

De DVT heeft een document ontwikkeld waarin heel wat interessante informatie m.b.t. “leren leren” verzameld is. U vindt er onder meer de verwijzing naar de eindtermen die door de overheid zijn opgelegd, het aanbod van het VSKO, verwijzingen naar het CLB en nascholing, achtergrondinformatie over “leren leren”, een oplijsting van beschikbaar didactisch materiaal, actuele vakliteratuur, voorbeelden van good practice en nuttige links.

Vertegenwoordigingswerk

Momenteel neemt de DVT geen vertegenwoordigingswerk vanuit het VSKO op m.b.t. leren leren.

Interessante links

In de publicatie die door de DVT ontwikkeld is vindt u heel wat interessante links i.v.m. leren leren.