Herinneringseducatie

Herinneringseducatie is werken aan een houding van actief respect in de huidige maatschappij vanuit de collectieve herinnering aan menselijk leed dat veroorzaakt is door menselijke gedragingen als oorlog, intolerantie of uitbuiting en dat niet vergeten mag worden.

Definitie omschreven door het ‘Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie’, waarvan het VSKO één van de partners is.

Mededeling VSKO ‘Als school de Eerste Wereldoorlog herinneren’

Dit schooljaar start de herdenking ‘2014-2018, 100 jaar Groote Oorlog’. Officiële instanties, organisaties en scholen zullen deze gelegenheid aangrijpen om herinnerings- en herdenkingsactiviteiten te organiseren, meestal met de bedoeling ‘nooit meer oorlog’ dichterbij te brengen. Lees hier de volledige mededeling.

BCH

Het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie (BCH), een initiatief van de Vlaamse Minister van Onderwijs, brengt de vier Vlaamse onderwijskoepels rond de tafel, samen met de pedagogisch verantwoordelijken van enkele representatieve instellingen die werken rond herinneringseducatie in België. Kazerne Dossin vzw staat in voor de coördinatie van het BCH. Binnen de Kazerne Dossin maakt het VSKO deel uit van het Pedagogisch Comité.

Toetssteen

 • Herinneringseducatie

Nieuwe Toetssteen Herinneringseducatie nu beschikbaar!

In 2008 gaf de minister van Onderwijs de aanzet tot de oprichting van het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie (BCH). Dit comité heeft als opdracht het ondersteunen van schoolteams door te werken aan de transparantie en de kwaliteit van het herinneringseducatief aanbod.

Het bundelen van binnen- en buitenlandse expertise leidde in 2012 tot de realisatie van het document Toetssteen Herinneringseducatie : Een handleiding voor kwalitatieve projecten over herinneringseducatie. Deze toetssteen richt zich tot het hele onderwijsveld alsook tot de jeugd- en erfgoedsector. In tussentijd werd deze brochure grondig herwerkt. Tien concrete tips zetten je op weg om op een goede manier aan herinneringseducatie te doen. Verschillende sterktes en zwaktes van bepaalde methodieken worden belicht en praktijkvoorbeelden en illustraties maken het concreet.

De vernieuwde toetssteen werd gelanceerd op 27 januari 2015 (Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust).

Je vindt dit document op www.klascement.net/herinneringseducatie.

 • Toetssteen ’14-‘18

N.a.v. de herdenking van WOI  heeft de provincie West-Vlaanderen een toetssteen ’14-’18 ontwikkeld, voortbouwend op de hierboven vermelde toetssteen.

 • Online tool "Start to Remember"

"Start to Remember" is opgesteld als een test met aantal vragen. Op het einde van de test krijg je een rapport met suggesties om je project aan te pakken. Ben je al gestart met een project rond herinneringseducatie of heb je plannen in die richting, laat je dan inspireren door deze test.

Tips voor recent educatief materiaal en activiteiten

 • KlasCement bundelt vanaf nu al het aanbod rond herinneringseducatie op haar website. Ben je op zoek naar een lespakket over de genocide van Rwanda? Plan je een uitstap rond de herdenking van de Eerste Wereldoorlog? Of weet je nog niet zo goed hoe je het thema van de Holocaust kan aanbrengen in jouw klas? De databank is een samenwerking tussen KlasCement, het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie en leerkrachten.
 • Het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie houdt je graag op de hoogte van alle nieuwtjes over herinneringseducatie. In de maandelijkse nieuwsbrief besteden ze aandacht aan nieuwe projecten, lespakketten, publicaties, enzovoort. In aanloop naar het herdenkingsjaar zetten ze alle initiatieven rond de Eerste Wereldoorlog extra in de verf. Inschrijven voor de nieuwsbrief kan via www.herinneringseducatie.be.
 • 100 jaar Groote Oorlog herdenken in de klas.
  De brochure maakt leerkrachten wegwijs in de enorme hoeveelheid aan informatie, acties, evenementen en oproepen die ter gelegenheid van 100 jaar Groote Oorlog georganiseerd worden. Ze ondersteunt hen met inspirerende praktijkvoorbeelden, achtergrond en tools voor een kwaliteitsvolle aanpak van de herdenking van WOI in de klas. De brochure bevat een handige kalender met aankondiging van educatieve initiatieven en een selectie uit het recente boekenaanbod rond WO I. Uitgever Agentschap voor Onderwijscommunicatie. CANON Cultuurcel 

Enkele initiatieven voor scholen WOI

Mesen Peace Village

Coming World Remember Me

 • http://www.comingworldrememberme.be/
 • Het kan een leuke activiteit zijn om met jongeren deze beeldjes te maken. Er schuilt heel wat symboliek achter en nadien krijgen ze een plaatsje in het In Flanders Fields Museum.

Tumult

 • Contactpersoon: Marijke Van Dyck (marijke@tumult.be)  
 • Tumult is een jongerenorganisatie uit Mechelen. Zij zijn tegenwoordig ook veel bezig met het uitwerken van activiteiten over de Groote Oorlog.
 • Tumult heeft voor scholen een online spel Dilemma 14-18: http://tumult.be/dilemma-1418  

Provincie West-Vlaanderen

Provincie Vlaams-Brabant

Provincie Antwerpen

 • Voor de provincie Antwerpen is dit zeker en vast een boeiende blog met originele fragmenten uit affiches, brieven, verordeningen et cetera (gaat over de Groote Oorlog en het dagelijks leven in Antwerpen): http://grooteoorlogantwerpen.be/

Vredescentrum Antwerpen

FotoMuseum Antwerpen

Het Parlement

Jeugd en Muziek

 
Voor verdere informatie kan u terecht bij:

Algemene coördinatie van het thema: Lisbet Colson, lisbet.colson@vsko.be, tel. 02 507 06 55

Voor het secundair onderwijs: Carl Snoecx, Carl.Snoecx@vsko.be, tel.: 02 507 07 32

Voor het basisonderwijs: Hilde Hendrickx, hilde.hendrickx@vsko.be, tel. 02 507 07 61

Voor het buitengewoon onderwijs: Els Van Schelvergem, els.vanschelvergem@vsko.be, tel. 02 507 08 07

Voor het hoger onderwijs: Bavo Verlackt, bavo.verlackt@vsko.be, tel. 02 529 04 13 
 

Publicaties

Hieronder vind je een aantal artikelen uit tijdschriften van het VSKO met betrekking tot herinneringseducatie.

Studenten lerarenopleiding en de groote oorlog 1914-1918