Gezondsheidsbeleid

Vanuit het pedagogisch project en binnen het zorgbeleid van een katholieke school is werken aan gezondheidsopvoeding vanzelfsprekend. De minister heeft een oproep gelanceerd dat scholen een gezondheidsbeleid voeren. In het kader van de vakoverschrijdende eindtermen en ontwikkelingsdoelen kan dit op een geïntegreerde manier gebeuren.

Een gezondheidsbeleid op een katholieke school

Visietekst Gezondheidsbeleid, januari 2015.

Samenwerkingsovereenkomsten gezondheidsbeleid

Vertegenwoordiging VSKO in fora gezondheidsbeleid