Educatiecriteria

Er worden heel wat educatieve pakketten over diverse thema’s aan de scholen aangeboden. Daarnaast zijn er ook heel wat scholen en organisaties die een educatief aanbod (pakket, project, thema, ..) wensen uit te werken. In het kader van de kwaliteitsbewaking is het nuttig dat een school en/of organisatie enerzijds bestaand educatief aanbod onder de loep kan nemen aan de hand van een aantal indicatoren. Deze indicatoren kunnen anderzijds ook inspirerend en richtinggevend zijn bij nog te ontwikkelen educatief aanbod.

Publicatie

De DVT heeft een document ontwikkeld waarmee een school en/of organisatie aan de slag kan gaan om bestaand en/of nieuw educatief aanbod te screenen op kwaliteit aan de hand van kwaliteitsindicatoren en  richtvragen die refereren naar het christelijk mens- en wereldbeeld.

De kwaliteitsindicatoren zijn:

  • Nieuwe kennis overbrengen
  • Veerkrachtdenken stimuleren
  • Waardenontwikkeling nastreven
  • Handelingsperspectief bieden
  • Een krachtige leeromgeving realiseren
  • Emotionele competentie nastreven
  • Verankering realiseren

Vertegenwoordigingswerk

Momenteel neemt de DVT geen vertegenwoordigingswerk vanuit het VSKO op m.b.t. educatiecriteria. De DVT stelt het document wel ter beschikking van organisaties die een educatief aanbod hebben.

Interessante links

Raamadvies over educaties (VLOR, 2009)