Democratie

Politiek en democratie zijn in de loop van de tijd een steeds centralere rol in onze samenleving gaan spelen.

Aan veel kinderen en jongeren gaat het hele idee van politiek en democratie echter grotendeels voorbij. Het VSKO wil graag een bijdrage leveren aan het vergroten van hun kennis, interesse en enthousiasme voor de politiek en de democratie. Hiertoe wordt actief samengewerkt o.a. met:

Onderzoek naar jongeren en burgerzin: op de website van ‘De Kracht van je Stem’ vind je interessante verwijzingen naar onderzoek over jongeren en burgerzin