Verkeer

Om op een veilige manier aan het steeds drukker wordende verkeer deel te nemen is theoretische uitleg over verkeersborden en –regels niet voldoende. Kinderen zouden doorlopend ook op de speelplaats en waar mogelijk op de weg moeten kunnen leren zich zelfstandig en veilig te gedragen. Bovendien moeten ze de grenzen en mogelijkheden van mobiliteit en milieuvriendelijk woon – schoolverkeer leren kennen. De toename van het verkeer heeft onmiskenbaar zijn weerslag op de duurzame ontwikkeling van onze aarde. Verkeer, hiermee wordt verkeer- en mobiliteitseducatie bedoeld, verdient daarom aandacht van de kleuterklas tot aan het einde van het middelbaar onderwijs. 

Vertegenwoordiging VSKO in fora over Verkeerseducatie

Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV)

Samenwerkingsovereenkomst VSKO-VSV

10 juni 2015

De VSV helpt leerkrachten bij verkeers- en mobiliteitseducatie op school met concrete projecten en lessen. Tijdens een aantal infomomenten wordt de leerlijn verkeerseducatie voor het basisonderwijs, van de kleuterklas tot in het zesde leerjaar voorgesteld.

10 juni 2015

Op 25 september biedt de VSV twee workshops aan voor leerkrachten van het Secundair Onderwijs. Het eerste is de FietsOmeter, een nieuw project dat de vaardigheid van leerlingen van het eerste jaar secundair onderwijs test om zich op een veilige manier met de fiets in een groep in het echte verkeer te verplaatsen.

10 juni 2015

Vanaf schooljaar 2015-2016 vraagt VSV de deelnemers aan Rijbewijs Op school een bijdrage van 20 Euro. Daarvoor bieden ze hen nog steeds de lessen theorie, het nodige studie- en oefenmateriaal én het examen aan. De lessen en het examen blijven ook plaatsvinden op de schoolbanken, een vertrouwde omgeving voor de jongeren. Meer informatie

28 mei 2015

Helm Op Fluo Top is een verkeersproject waarmee alle Vlaamse basisscholen het dragen van fietshelmen en fluokledij kunnen aanmoedigen. Alle leerlingen krijgen een stickerkaart. Door met fluohesje en fietshelm naar school te komen, kunnen ze stickers verdienen. Aan de volle stickerkaarten zijn mooie beloningen gekoppeld.

04 mei 2015

In de week van 4 tot 8 mei 2015 vindt de campagne Sam de Verkeersslang plaats. Met de campagne wil Mobiel 21 kinderen en ouders stimuleren om veilig en milieuvriendelijk naar school te gaan.

30 maart 2015

De VSV wordt 25 en dat vieren we ook met jullie! En wel met een grote verjaardags-tekenwedstrijd voor kinderen tussen 0 en 12 jaar! Deelnemers niet ouder dan twaalf jaar maken een tekening, liefst over verkeer of over het getal 25.

30 maart 2015

'Meester op de Fiets' is een fietsvaardigheidsproject voor kinderen in lagere scholen. De Stichting Vlaamse Schoolsport, het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid en Mobiel 21 sloegen de handen in elkaar voor dit uniek samenwerkingsverband. Samen willen zij fietsvaardigheid bevorderen bij de leerlingen van de lagere scholen.

09 maart 2015

Sociaal economiebedrijf Velo vzw ontwikkelde een bijzondere schoolfiets: stevig,veilig, gemakkelijk in onderhoud en geschikt voor groot en klein. Met de aanschaf van een fietsvloot op school kan elke leerling voortaan mee op excursie of naar een sportevenement.

09 maart 2015

Alle kleuter- en lagere scholen alsook de ouderverenigingen van de verschillende netwerken worden uitgenodigd om projecten in te dienen die als doel hebben de veiligheid van kinderen van 0 tot 12 jaar in het verkeer in en rond de schoolomgeving te vergroten.

03 februari 2015

Mobibrein is een gratis online test voor jongeren van de tweede graad secundair die polst naar hun kennis en attitude in het verkeer. Van donderdag 23 tot en met donderdag 30 april 2015 kunnen alle ingeschreven klassen deelnemen aan de test. Dankzij het oefenplatform in spelvorm kunnen de leerlingen zich tot en met 31 maart voorbereiden op de test.

Pagina's