Herinneringseducatie

Herinneringseducatie is werken aan een houding van actief respect in de huidige maatschappij vanuit de collectieve herinnering aan menselijk leed dat veroorzaakt is door menselijke gedragingen als oorlog, intolerantie of uitbuiting en dat niet vergeten mag worden.

Definitie omschreven door het ‘Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie’, waarvan het VSKO één van de partners is.

Mededeling VSKO ‘Als school de Eerste Wereldoorlog herinneren’

Dit schooljaar start de herdenking ‘2014-2018, 100 jaar Groote Oorlog’. Officiële instanties, organisaties en scholen zullen deze gelegenheid aangrijpen om herinnerings- en herdenkingsactiviteiten te organiseren, meestal met de bedoeling ‘nooit meer oorlog’ dichterbij te brengen. Lees hier de volledige mededeling.

BCH

Het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie (BCH), een initiatief van de Vlaamse Minister van Onderwijs, brengt de vier Vlaamse onderwijskoepels rond de tafel, samen met de pedagogisch verantwoordelijken van enkele representatieve instellingen die werken rond herinneringseducatie in België. Kazerne Dossin vzw staat in voor de coördinatie van het BCH. Binnen de Kazerne Dossin maakt het VSKO deel uit van het Pedagogisch Comité.

Toetssteen

 • Herinneringseducatie

Nieuwe Toetssteen Herinneringseducatie nu beschikbaar!

In 2008 gaf de minister van Onderwijs de aanzet tot de oprichting van het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie (BCH). Dit comité heeft als opdracht het ondersteunen van schoolteams door te werken aan de transparantie en de kwaliteit van het herinneringseducatief aanbod.

Het bundelen van binnen- en buitenlandse expertise leidde in 2012 tot de realisatie van het document Toetssteen Herinneringseducatie : Een handleiding voor kwalitatieve projecten over herinneringseducatie. Deze toetssteen richt zich tot het hele onderwijsveld alsook tot de jeugd- en erfgoedsector. In tussentijd werd deze brochure grondig herwerkt. Tien concrete tips zetten je op weg om op een goede manier aan herinneringseducatie te doen. Verschillende sterktes en zwaktes van bepaalde methodieken worden belicht en praktijkvoorbeelden en illustraties maken het concreet.

De vernieuwde toetssteen werd gelanceerd op 27 januari 2015 (Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust).

Je vindt dit document op www.klascement.net/herinneringseducatie.

 • Toetssteen ’14-‘18

N.a.v. de herdenking van WOI  heeft de provincie West-Vlaanderen een toetssteen ’14-’18 ontwikkeld, voortbouwend op de hierboven vermelde toetssteen.

 • Online tool "Start to Remember"

"Start to Remember" is opgesteld als een test met aantal vragen. Op het einde van de test krijg je een rapport met suggesties om je project aan te pakken. Ben je al gestart met een project rond herinneringseducatie of heb je plannen in die richting, laat je dan inspireren door deze test.

Tips voor recent educatief materiaal en activiteiten

 • KlasCement bundelt vanaf nu al het aanbod rond herinneringseducatie op haar website. Ben je op zoek naar een lespakket over de genocide van Rwanda? Plan je een uitstap rond de herdenking van de Eerste Wereldoorlog? Of weet je nog niet zo goed hoe je het thema van de Holocaust kan aanbrengen in jouw klas? De databank is een samenwerking tussen KlasCement, het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie en leerkrachten.
 • Het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie houdt je graag op de hoogte van alle nieuwtjes over herinneringseducatie. In de maandelijkse nieuwsbrief besteden ze aandacht aan nieuwe projecten, lespakketten, publicaties, enzovoort. In aanloop naar het herdenkingsjaar zetten ze alle initiatieven rond de Eerste Wereldoorlog extra in de verf. Inschrijven voor de nieuwsbrief kan via www.herinneringseducatie.be.
 • 100 jaar Groote Oorlog herdenken in de klas.
  De brochure maakt leerkrachten wegwijs in de enorme hoeveelheid aan informatie, acties, evenementen en oproepen die ter gelegenheid van 100 jaar Groote Oorlog georganiseerd worden. Ze ondersteunt hen met inspirerende praktijkvoorbeelden, achtergrond en tools voor een kwaliteitsvolle aanpak van de herdenking van WOI in de klas. De brochure bevat een handige kalender met aankondiging van educatieve initiatieven en een selectie uit het recente boekenaanbod rond WO I. Uitgever Agentschap voor Onderwijscommunicatie. CANON Cultuurcel 

Enkele initiatieven voor scholen WOI

Mesen Peace Village

Coming World Remember Me

 • http://www.comingworldrememberme.be/
 • Het kan een leuke activiteit zijn om met jongeren deze beeldjes te maken. Er schuilt heel wat symboliek achter en nadien krijgen ze een plaatsje in het In Flanders Fields Museum.

Tumult

 • Contactpersoon: Marijke Van Dyck (marijke@tumult.be)  
 • Tumult is een jongerenorganisatie uit Mechelen. Zij zijn tegenwoordig ook veel bezig met het uitwerken van activiteiten over de Groote Oorlog.
 • Tumult heeft voor scholen een online spel Dilemma 14-18: http://tumult.be/dilemma-1418  

Provincie West-Vlaanderen

Provincie Vlaams-Brabant

Provincie Antwerpen

 • Voor de provincie Antwerpen is dit zeker en vast een boeiende blog met originele fragmenten uit affiches, brieven, verordeningen et cetera (gaat over de Groote Oorlog en het dagelijks leven in Antwerpen): http://grooteoorlogantwerpen.be/

Vredescentrum Antwerpen

FotoMuseum Antwerpen

Het Parlement

Jeugd en Muziek

 
Voor verdere informatie kan u terecht bij:

Algemene coördinatie van het thema: Lisbet Colson, lisbet.colson@vsko.be, tel. 02 507 06 55

Voor het secundair onderwijs: Carl Snoecx, Carl.Snoecx@vsko.be, tel.: 02 507 07 32

Voor het basisonderwijs: Hilde Hendrickx, hilde.hendrickx@vsko.be, tel. 02 507 07 61

Voor het buitengewoon onderwijs: Els Van Schelvergem, els.vanschelvergem@vsko.be, tel. 02 507 08 07

Voor het hoger onderwijs: Bavo Verlackt, bavo.verlackt@vsko.be, tel. 02 529 04 13 
 

Publicaties

Hieronder vind je een aantal artikelen uit tijdschriften van het VSKO met betrekking tot herinneringseducatie.

Studenten lerarenopleiding en de groote oorlog 1914-1918

 
 
 
 
 
 
 

 

15 juni 2015

Kazerne Dossin en het Fort van Breendonk hechten veel belang aan de kwaliteit van hun aanbod gericht naar scholen. Eén van de initiatieven om die kwaliteit na te gaan is een online scholenbevraging. Of je Kazerne Dossin en Fort van Breendonk al bezocht hebt of niet, speelt geen rol.

28 mei 2015

Het Archief- en Onderzoekscentrum voor Vrouwengescheidenis (AVG-Carhif) organiseert in samenwerking met het BelVue museum van 8 september 2015-10 januari 2016 een driedelige tentoonstelling, waarin de poreuze grenzen tussen het oorlogsfront en het thuisfront, de breuklijnen in het gezins- en werkend leven, het gedeelde geweld, de mobilisatie van vrouwen en hun rol in het verzet, de invloed van

13 mei 2015

‘De groote oorlog door kinderogen’ is een samenwerking tussen de provincie West-Vlaanderen, projectvereniging BIE, CO7, stad Brugge, stad Kortrijk, Kidscam en Lessen in het donker.  Voor dit project werden de handen in elkaar geslagen om 14 WOI thema’s, te verfilmen door leerlingen.  De leerlingen (3e graad basisonderwijs) maakten een eigen interpretatie van het thema en kozen ook een bepaalde

30 maart 2015

Op de website van het Vredescentrum vindt u het onderwijsaanbod 2015-2016 met projecten en activiteiten in het kader van herinneringseducatie.

30 maart 2015

In de Dossinkazerne illustreren de leerlingen van de Bovenbouw van St. Gertrudiscollege in Landen hoe onderwijs expliciet kan opkomen tegen misdaden tegen de menselijkheid en tegen alle vormen van zinloos geweld. Zij maakten 175 in gips gegoten handen met een uniek nummer.

23 maart 2015

Binnen het Europees Comeniusproject EASIER (www.easier1418.eu) is een partner search tool ontwikkeld, waarbij Vlaamse scholen een geschikte Engelse partnerschool (en omgekeerd) kunnen vinden om een project mee op te starten rond het thema van de ‘Groote Oorlog’.

20 maart 2015

De tentoonstelling “Koning Albert I en de grote oorlog” vindt plaats in het kasteel van Rumbeke (Roeselare) gelegen in het provinciaal domein “Het Sterrebos”.

13 maart 2015

"Wij vinden het belangrijk om Duitse leerlingen te betrekken bij dit project rond WO I, want het is niet omdat je ooit vijanden was, dat je nooit meer vrienden kan zijn”, zegt lerares Marina Arents van de Heilige Familie in Ieper. Haar school kiest bewust voor een uitwisselingsproject met een Duitse school.

13 maart 2015

Als leraar bezoek je tijdens de paasvakantie samen met je partner gratis Kazerne Dossin. Je ontdekt er het educatieve aanbod en kan deelnemen aan een workshop of rondleiding. Bij het einde van je bezoek krijg je nog een goodiebag vol met interessant materiaal. Vergeet je lerarenkaart niet mee te brengen.

25 februari 2015

Het Unesco Platform Vlaanderen stelt de brochure voor: Waarom lesgeven over de Holocaust?

Pagina's