Gezondsheidsbeleid

Vanuit het pedagogisch project en binnen het zorgbeleid van een katholieke school is werken aan gezondheidsopvoeding vanzelfsprekend. De minister heeft een oproep gelanceerd dat scholen een gezondheidsbeleid voeren. In het kader van de vakoverschrijdende eindtermen en ontwikkelingsdoelen kan dit op een geïntegreerde manier gebeuren.

Een gezondheidsbeleid op een katholieke school

Visietekst Gezondheidsbeleid, januari 2015.

Samenwerkingsovereenkomsten gezondheidsbeleid

Vertegenwoordiging VSKO in fora gezondheidsbeleid

15 juni 2015

GoodPlanet Belgium leert sinds 1997 jongeren en volwassenen duurzaam leven. De vzw stelt nu aan lagere scholen voor zich voor 15 juli kandidaat te stellen voor een project om kinderen te helpen drinken ‘op hun gezondheid!’ Na inschrijving kan elke klas van de school gesensibiliseerd worden rond het thema hydratatie via een speelse en gevarieerde workshop!

10 juni 2015

Wanneer scholen er voor kiezen om een toneelvoorstelling over zelfdoding aan te bieden, is het belangrijk dat er voldoende ondersteuning en omkadering voorzien wordt en dat dit steeds gekaderd wordt binnen het gezondheidsbeleid van de school. Jongeren zijn namelijk vatbaar voor eenzijdige beeldvorming, vooral met betrekking tot gevoelige onderwerpen binnen de geestelijke gezondheid.

28 mei 2015

Vigez kiest voor een stappenplan waarbij frisdrankautomaten niet meteen volledig in de ban gaan, maar wordt gekozen voor een uitdoofscenario.

07 mei 2015

Afhankelijk van de kracht en de locatie van de aardbeving wordt een regio vaak volledig verwoest, sterven duizenden mensen en heerst er een grote chaos. Jeugd Rode Kruis ontwikkelde in samenwerking met Rode Kruis Vlaanderen-Internationaal een lespakket over aardbevingen. Leerlingen kunnen zich moeilijk voorstellen wat het betekent om slachtoffer te zijn van een aardbeving.

30 maart 2015

De vorming ‘Kieskeurig’ van VIGeZ gaat dieper in op het voedingsbeleid als onderdeel van het gezondheidsbeleid op school. Via online instrumenten en korte checklists kan een school het huidige voedingsaanbod analyseren en nagaan wat er verbeterd kan worden.

09 maart 2015

In samenwerking met UGent voert VAD een effectevaluatiestudie uit op de methodiek ‘Crush: werken met jongeren rond relaties, alcohol en cannabis’. Deze heeft als doelstelling jongeren op een verantwoordelijke manier te leren omgaan met alcohol en cannabis en daarbij zorg te leren dragen voor zichzelf en anderen.

09 maart 2015

‘De waterpas’ kadert in Kieskeurig, het voedingsbeleid op school als onderdeel van Gezonde School en is een sensibiliserende actie om leerlingen in het basisonderwijs aan te moedigen om regelmatig water te drinken.

09 maart 2015

Sociaal economiebedrijf Velo vzw ontwikkelde een bijzondere schoolfiets: stevig,veilig, gemakkelijk in onderhoud en geschikt voor groot en klein. Met de aanschaf van een fietsvloot op school kan elke leerling voortaan mee op excursie of naar een sportevenement.

09 maart 2015

De aarde is aan het opwarmen en elke dag vlees eten is niet de oplossing om elke dag vlees te eten.

Pagina's